Ana Sayfa    |    Firma Profili   |    Fuar Takvimi    |    Ülkeler    |    Devlet Teşviği    |    İnsan Kaynakları    |    İletişim

 
 
ABD
Avustralya
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Brezilya
Çin
Endonezya
Fas
Güney Afrika
Güney Kore
Hindistan
Hong Kong
İngiltere
İspanya
Japonya
Kenya
Kenya
Libya
Lübnan
Malezya
Mexika
Mısır
Myanmar
Nijerya
Norveç
Rusya
Singapur
Suriye
Suudi Arabistan
Tanzanya
Tayland
Ukrayna
Vietnam
 
  Bahreyn

Coğrafi Konum
 
Arapça’da ‘iki deniz’ anlamına gelen Bahreyn, Basra Körfezinin batısında irili ufaklı 33 adadan oluşan bir takımada ülkesi olup, Suudi Arabistan’a 24, Katar’a 45 km uzaklıktadır. Toplam yüzölçümü 712 km2 olan Bahreyn’i oluşturan en büyük ada, ülkeye adını veren ve 13-25 km genişliğinde, 50 km uzunluğunda olan Al-Bahrain olup; 565,7 km2'dir. Başkent Manama da bu adadadır. 6 km genişliğindeki Muharraq adası ikinci büyük adadır. Diğer adaların çok azında yerleşim bulunmakta olup adalar deniz üzerinden inşa edilen karayolu ve köprülerle birbirine bağlanmıştır.
 
Siyasi ve İdari Yapı
 
Antik çağlarda Dilmun ülkesi olarak bilinen Bahreyn, M.Ö.2000-1800 yılları arasında önemli bir ticaret merkeziydi. Yerel Arap kabilelerinin hüküm sürdüğü adayı 1521’de işgal eden Portekiz denizcileri, 1602 yılına kadar yönetmişlerdir. O tarihten 1783 yılına kadar ada yönetimi Araplar ve İranlılar arasında el değiştirmiş ve o tarihten itibaren yönetim Khalifa ailesine geçmiştir.
 
1861’de imzalanan Daimi Barış ve Dostluk Antlaşmasıyla da İngiltere korumasına giren Bahreyn, bağımsızlığını kazandığı 1971’e kadar İngiliz yönetiminde kalmıştır.
 
1971 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanan Bahreyn’in yönetim yapısı meşruti monarşidir. Mart 1999’da iktidara gelen Kral Şeyh Hamad Bin Isa Al Khalifa, ülkede bir reform ve demokratikleşme hareketi başlatmıştır. Ülkenin modernleşmesi ve yeniden yapılanmasını öngören Ulusal Eylem Senedi, Şubat 2001’de, kadın-erkek tüm Bahreynlilerin katıldığı halk oylamasında % 100’e yakın bir destekle kabul edilmiştir.
 
Nüfus ve İstihdam
 
MS 7. yy. İslam’ı kabul etmiş olan Bahreyn’de yerli nüfusun yüzde 98’i Müslüman olup, yaklaşık üçte ikisi Şii, diğerleri Sünni’dir. İran ve Irak’tan sonra Körfez bölgesinde Şii nüfusun Sünni nüfustan fazla olduğu tek ülkedir. Nüfusun kalan kısmını Hıristiyanlar, Bahaîler ve diğer dinler mensupları oluşturmaktadır.
 
Bahreyn’deki nüfus içerisinde yabancıların payı oldukça yüksektir. 1,3 milyon kişi olan nüfusun üçte birini Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Filipinli olan yabancılar oluşturmaktadır.
 
Toplam nüfusun %89’unu kentli nüfus oluşturmaktadır.
 
Nüfusun %20,2’si 0-14 yaş arası,
%77,2’si 15-64 yaş arası,
%2,6’sı 65 yaş ve üstü nüfus oluşturmaktadır.
 
 
Ülkenin resmi dili Arapça’dır. İngiliz himayesinde kalmış olması ve ülke nüfusunun yarısının ülkeye çalışmak üzere gelen yabancılardan oluşması nedeniyle İngilizce günlük hayatta ve iş ilişkilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 
Bahreynliler arasında işsizlik yaygın olup, çalışanların yüzde 75 gibi yüksek bir oranını göçmen işçiler oluşturmaktadır. 15-24 yaş arası nüfusun % 20’si işsizdir.
 
Bahreyn’de, sağlık hizmetleri devlet hastanelerinde ücretsizdir. International Hospital of Bahrain, American Mission Hospital ve Bahrain Defence Force Military Hospital en iyi özel hastaneler olarak tanınmaktadır.       
 
Doğal Kaynaklar ve Çevre
 
Ülke topraklarının % 5’i tarım arazisi, % 7’si otlak alanıdır. En yüksek yeri Bahreyn adasında bulunan Duhan Dağı’dır. Adalar arasında bazı yerlerde suyun derinliği az olduğundan buralar toprakla doldurulmak suretiyle tarım arazisi veya meskûn yer haline getirilmiştir.
 
Bahreyn’in iklimi genel olarak oldukça sıcak ve rutubetlidir. Az yağışlı kış ayları daha ılık geçmektedir. En sıcak ay olan Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 38-45 derece, en ılık ay olan Ocak ayında ise 15-20 derece civarındadır. Kasım, Aralık ve Şubat aylarında yağan yağmurlar yıllık ortalama 53 milimetreküp su bırakmaktadır. Ana adanın batı kısmında bulunan bir kaç yüz dekar hurma bahçesi dışında Bahreyn’de yeşil alan bulunmamaktadır. Yerleşim yerleri dışında kalan alanlar kurak bir görüntü vermektedir. Yer altı sularının aşırı derecede kullanımına bağlı olarak Bahreyn’de herhangi bir akarsu veya göl bulunmamaktadır.

 

SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Tel : +90 212 212 4988 Fax : +90 212 212 4361 E-mail : info@selten.com
Adres : Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Torun Center Office Tower No :74/D D Blok Kat 7 Daire 30 Mecidiyeköy / Şişli İstanbul