Ana Sayfa    |    Firma Profili   |    Fuar Takvimi    |    Ülkeler    |    Devlet Teşviği    |    İnsan Kaynakları    |    İletişim

 
 
ABD
Avustralya
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Brezilya
Çin
Endonezya
Fas
Güney Afrika
Güney Kore
Hindistan
Hong Kong
İngiltere
İspanya
Japonya
Kenya
Kenya
Libya
Lübnan
Malezya
Mexika
Mısır
Myanmar
Nijerya
Norveç
Rusya
Singapur
Suriye
Suudi Arabistan
Tanzanya
Tayland
Ukrayna
Vietnam
 
  Güney Afrika

Temel Sosyal & İdari Göstergeler

Yüzölçümü 1.219.090 km2    (Dünya Bankası)
Toplam Nüfus (2017) 56.717.156    (Dünya Bankası)
Devlet Adı Güney Afrika Cumhuriyeti
Yönetim Şekli Devlet Başkanlığı
 
Başkent
Pretoria (İdari/Siyasi), 
Cape Town (yasama), 
Bloemfontein (Adli/Yargı)
Ticaret/İş Merkezi Şehir Johennesburg
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa (aynı zamanda Hükümet Başkanıdır)
Hükümet 35 Bakan+Yardımcıları
(Devlet Başkanı aynı zamanda Hükümet Başkanıdır)
Resmi Dil 
 
İngilizce ve 10 yerel dil 
(IsıZulu-%22, IsiXhosa:%16, Afrikaans:%13,5, İngilizce:%9,6)
Milli Gün 27 Nisan (1994) – Özgürlük Günü
Dini Yapı Hıristiyan (%86), Geleneksel Afrika (%5,4), Müslüman (%2), Hindu (%1), Yahudi (%0,2)
Vilayetler (9) Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, KwaZulu-Natal, Free State, North West, Gauteng, Mupumalanga, Limpopo
Büyük Vilayetler GautengKwaZulu-NatalNorthern Cape
Toplumsal Yapı Yerli:%79- Batılı Göçmen: %9 - Asyalı/Hintli: %2,5, Diğer:%9,5
HIV taşıyan insan sayısı 7,1 milyon  kişi (UNAIDS-2016) 

 
 
Sosyal Yapı

GAC nüfusu 2017 yılında yaklaşık 56,7 milyondur. Yıllık nüfus artış oranı 2016 ve 2017 yılında sırasıyla %1,3 ve %1,2’dir. Okuma-yazma oranı, nüfusun 15 yaş üstü kısmında %94 üzerindedir. (dünya bankası) 
 

  birim 2014 2015 2016 2017
Toplam Nüfus kişi 54,539,571 55,291,225 56,015,473 56,717,156
0-14 Yaş Grubu/Topl Nüfus % 29,5 29,3 29,1 28,9
15-64 Yaş Grubu/Topl Nüfus % 65,4 65,5 65,6 65,6
Kent nüfusu / toplam nüfus % 64,2 64,8 65,2 65,7
İşgücü kişi 20,526,772 21,348,712 21,701,910 22,041,176
İşssizlik oranı / İşgücü % 24,9 25,1 26,5 27,7

  Dünya Bankası (2018 temmuz)

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde nüfus ve işgücü alanında önemli değişim yaşanmaktadır. Nüfus artış hızı önemli ölçüde azaltılmış olmakla birlikte; komşu ülkelerden iş ve yerleşim amaçlı göç yaşanırken, nitelikli Avrupa kökenliler ise ülkeyi terk ederek gelişmiş ülkelere göç etmektedir. Bu nedenle özellikle nitelikli orta kademe ve yönetici personel yetersizliği ciddi şekilde hissedilmekte ve çare aranmaktadır. 

Kent nüfusunun toplam nüfusa oranı %65’tir. Başlıca yerleşim yerleri Gauteng ve Kwazulu-Natal’dır. Yoksul kalmış kesim olarak görülen yerel Afrikalı halkın ekonomide güçlenmesi için Black Economic Empowerment programı yürütülmektedir.
 
Nüfusun azınlığı yüksek kalite ve standartta ürün tercih eden bir kitle oluşturmaktadır. Büyük bir bölümü oluşturan kitle ise yoksulluk sınırlarında yaşamını sürdürmektedir. Bu konu son yıllarda küresel anlamda da ele alınmaya başlanmıştır. GAC’da yoksulluğun azaltılması uğraşlarının tüm Afrika kıtası için örnek teşkil etme özelliği taşıdığı ve bu gelişmelerin diğer Afrika ülkeleri tarafından da yakından izlendiği bilinmektedir. 


İdari Yapı

Güney Afrika Cumhuriyeti oldukça yeni sayılabilecek bir yerleşim merkezidir. Bölgeye ilk olarak kuzeyden göç eden Khoisan kabilesi ve bunun ardından da Bantu kabilesi yerleşmiştir. 
 
Bölgenin Avrupa tarafından keşfi 1488 yılında Portekizli kaşif Bartholomeu Dias’ın Cape bölgesini dolaşması ile başlamıştır. Ardından Vasko de Gama da Hindistan’dan Cape’e ulaşmıştır. İlk Avrupalı koloni ise 1652 yılında Dutch East India Company’e ait bölgeden geçen gemilere gıda tedarik istasyonu olarak hizmet vermek üzere kurulmuştur. Ardından Hollanda’dan gelen göçmenler ile yerleşim bölgesi stratejik açıdan önemli bir konuma gelmiştir. Bölge, Hollanda ve İngiltere arasında güç mücadelesine sahne olmuştur. Yönetim şekli olarak, 1910 yılında Güney Afrika Birliği ve 1961 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti tesis edilmiştir. 
 
GAC 1994 yılında geçici anayasa ile demokrasiye geçerek, yerli halk ülke yönetimini (avrupa kökenlilerden) devralmıştır. 1996 yılında mevcut anayasa yürürlüğe konulmuştur. Ülkede yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirinden ayrılmıştır.
 
GAC’nde merkezi bir ulusal devlet ve ayrıca 9 eyalet başkanlığı bulunmaktadır. Parlamento, Ulusal Meclis (national assembly) ve Eyaletler Milli Konseyi (national council of provinces) olmak üzere, iki kanattan oluşmaktadır. Ulusal yasama organı olan “Ulusal Meclis” 400 milletvekilinden oluşmakta ve 5 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilmektedir. 
 
Parlamentonun diğer kanadı olan Eyaletler Milli Konseyi ise, ülkedeki 9 eyaleti eşit sayıda temsilen toplam 90 üyeden oluşmakta ve doğrudan eyalet meclisleri ve yerel idare tarafından belirlenmektedir. Yasama süreci ve merkezi Hükümet icraatinde, eyaletlerin menfaatlerinin dikkate alınıp alınmadığını gözetmekle sorumludur. (GAC Parlamentosu: https://www.parliament.gov.za/
 
Öte yandan; genel seçimle yenilenen Ulusal Meclis, bünyesindeki siyasi partilerce aday gösterilen üyelerinden birini devlet başkanı olarak seçmektedir. Yürütmenin başı olan Devlet Başkanlığı görevi (http://www.thepresidency.gov.za/), beşer yıl süreyle en fazla iki defa üst üste yapılabilmektedir. Bir Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Ülke yönetim gücünün büyük bir bölümü; Ulusal Meclis ile (devlet ve hükümet lideri konumundaki) Devlet Başkanının elindedir. Devlet Başkanının, Meclis’te oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Hükümet üyeleri de, Ulusal Meclis’teki milletvekillerinden oluşmaktadır. (bazı zorunlu durumlarda milletvekili olmayan bir-iki bakan dışardan atanabilmektedir) Eyalet Başkanlıkları ise, daha çok kendi eyaletlerindeki yerel sorumluluklara sahiptir.
 
GAC toprakları 9 eyalete ayrılmış olup bunlar; Gauteng, Western Cape, Kwazulu Natal, Eastern Cape, Northern Cape, Limpopo, Mpumalanga, Free State and the North West’dir. Yasal başkent Cape Town olmakla birlikte yönetim için başkent Pretorya’dır. Diğer önemli şehirler Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, Bloemfontein ve East London’dır.

Yönetimde 1994 yılından sonra başlayan önemli değişimler çerçevesinde ülkede 9 bölgesel hükümet oluşturulmuştur. GAC ekonomisinin en önemli eyaleti Gauteng’in endüstri, ticaret ve madencilik merkezi olarak toplam GSYİH içindeki payı %40 oranını bulmaktadır. Eyalet nüfusu yaklaşık 9 milyon civarındadır. Ekonomide ikinci önemli bölge Kwazulu-Natal toplam 9,6 milyon nüfusu ve Durban şehri limanı odaklı yapısı ile turizm, tarım ve ağır sanayiye dayalı bir ekonomiye sahiptir. Üçüncü olarak, Western Cape bölgesi 4,6 milyon nüfusu ile önemli eyaletler arasında yerini almakta, daha sınırlı endüstri ve maden kaynağına sahip olmasına rağmen diğer eyaletlere göre daha tutarlı ekonomik performans göstermektedir. Bu bölgede tarım (özellikle şarap endüstrisi) ve turizm konuları iyi işletilmekte olan alanlardır. 


Coğrafi Konum Doğal Kaynaklar ve Çevre

Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kıtasının güney uç bölgesini kaplayan ve Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusuna uzun kıyıları bulunan üç tarafı denizle çevrili bir yarımada konumundadır. 
 
Doğal zenginlik olarak bitki örtüsü ve yaban hayvanı çeşitliliği de büyük zenginlik arz etmekle birlikte, bu olgu değerli madenlere olan ilgi nedeni ile gölgede kalmaktadır. Örneğin zengin bitki örtüsü çeşit bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bitki örtüsü genel olarak 5 bölüme ayrılabilir. Bunlar; ormanlar, savanlar, otlaklar, yarı çöller, çöller ve makiler şeklindedir. Ormanlar tropik ve sub-tropik olmak üzere iki tipte olup, yağışların en fazla olduğu doğudaki dağ yamaçlarında yer alır.
 
Akdeniz ikliminin hakim olduğu güney bölgelerinde makiler bulunur. İç bölgelere doğru savanlar görülmeye başlanır ve artından coğrafyada batı bölgelerine doğru otlaklar görülmeye başlanır. Ülkenin kuzeyinde Kalahari Çölü ve güneyi ile batısında Namib Çölü yer almakta ve buralarda çöl bitkileri görülmektedir. Fakat bilinçsiz kullanım neticesinde batıdaki Namib Çölünde bol bulunan Cape maunu ve Cape abanozu gibi mobilyacılıkta kullanılan kıymetli ağaçlar tükenmiştir.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti dünyada aynı anda 5 büyükbaş yaban hayvanına (aslan, leopar, fil, bufalo ve gergedan) doğal ortamlarında ev sahipliği yapan tek ülke konumunda olup ülke turizminde de önemli rol oynamaya başlamıştır. Ülkenin çeşitli bölgeleri Milli Park ilan edilmiş, mevcut hayvan türleri bu bölgelerde korunmaya alınmıştır. 
 
Bu zenginliklere tezat oluşturacak nitelikte önemli bir de doğal kaynak eksikliği bulunmaktadır. Güney Afrika’da su yetersizliği en büyük kıtlıklardan birisidir. İçme ve sulama amaçlı su ihtiyacı küçük göl ve ırmaklar ile göletlerden karşılanmaktadır. Bu durum ülkede alternatif enerji olarak termal santralleri (hidrokarbon veya kömür yakıtlı) vazgeçilmez kılmaktadır.

Ülkede iklim bölgelere göre önemli değişiklik gösterir. Batıda Atlas okyanusu kıyılarında yer alan Western Cape bölgesinde Akdeniz iklimine benzer bir yapı vardır. İç kesimlerde kısmi yarı-çöl iklimi ve kurak-soğuk kış ve yağmurlu yaz mevsimleri yaşanmaktadır. Doğuda Hint Okyanusuna kıyıları bulunan Kwazulu eyaletinde ise yüksek nem oranlarının görüldüğü yarı-tropik bir iklim yaşanır. Kar yağışı oldukça ender ve sadece en yüksek bölgelerde görülebilmektedir.

 

SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Tel : +90 212 212 4988 Fax : +90 212 212 4361 E-mail : info@selten.com
Adres : Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Torun Center Office Tower No :74/D D Blok Kat 7 Daire 30 Mecidiyeköy / Şişli İstanbul